POLÍTICA DE PRIVACITAT

La present Política de Privacitat (“Política de Privacitat”) descriu com PNEUMÀTICS GIRONA, SL (en endavant, indistintament, “PNEUMÀTICS GIRONA”) recull, processa i utilitza la informació personal dels seus clients i usuaris, sempre emparant-nos en el nostre compromís amb la privacitat i la seguretat de la informació de les dades, sent recollides exclusivament per a fins determinats, explícits i legítims, no podent ser tractades de manera incompatible amb aquests fins i en estricte compliment de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals, en particular, el Reglament General de Protecció de Dades (UE) 679/2016 (en endavant, RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals (en endavant LOPDGDD).

La Política de Privacitat serà actualitzada periòdicament amb l’objecte de clarificar o reflectir les noves pràctiques en la gestió de la privacitat dels nostres usuaris o les modificacions legislatives, jurisprudencials o d’interpretació de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades o altres Autoritats de Control que puguin produir-se i que haguessin d’aplicar-se i serà accessible en tot moment per a la seva consulta des de el lloc web www.pneumaticsgirona.cat.

Identificació del responsable del tractament:

L’entitat responsable del tractament de les seves dades és:

PNEUMÀTICS GIRONA, SL,

B17386582

Ctra. Sant Feliu de Guixols, 10, (17004) Girona

972203371 –

rgpd@pneumaticsgirona.com –

Mitjans a través dels quals tractem les seves dades:

Tractem dades personals en els següents supòsits:

  1. Visites a la nostre pàgina web;

  2. Interacció, connexió o enllaços amb la nostre pàgina web a través de d’eines de xarxes socials, blogs o altres webs;

  3. Ús d’algun dels nostres serveis de comunicació electrònica, ens remets un correu electrònic, ens remets una consulta o suggeriment a través dels nostres formularis de contacte.

Am quines finalitats tractem les seves dades:

Des de PNEUMÀTICS GIRONA tractem les seves dades personals respectant els principis recollits en la normativa aplicable i en particular el RGPD i la LOPDGDD. Les dades personals no s’utilitzaran per a finalitats diferents de les exposades a continuació:

Dades de clients:

Les dades dels nostres clients seran tractades amb la finalitat de prestar els serveis contractats, així com per a realitzar la gestió de facturació fiscal, comptable i administrativa de la relació contractual que legitima el tractament de les dades.

Dades d’usuaris web:

Les dades de navegació d’usuaris de la web seran tractades únicament finalitats estadístiques i d’anàlisis, de conformitat amb el que disposa la nostre política de cookies), així com per facilitar informació sobre la nostre activitat empresarial i, en el seu cas, per atendre a les seves consultes i suggeriments.

Dades recollides a través dels formularis de contacte:

També podrem tractar dades personals si els interessats ens remeten consultes, queixes o suggeriments a través dels formularis de contacte habilitats a tals efectes en el nostre lloc web, amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En ningun cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials por via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Les dades obligatòries de cada formulari seran identificades com a tals. En cas d’absència o incorrecció de les mateixes, PNEUMÀTICS GIRONA no podrà identificar-lo correctament i, en conseqüència, es procedirà a la supressió del registre de la consulta.

Dades de e-mails rebuts:

També tractarem dades personals si els interessats remeten consultes, queixes o suggeriments per correu electrònic a les direccions facilitades en el lloc web a tals efectes. En aquest cas, les dades seran tractades amb l’única finalitat de donar resposta a la sol·licitud de les mateixes. En ningun cas incorporarem aquestes dades a altres bases de dades o enviarem comunicacions comercials per via electrònica sense autorització prèvia per part del titular de les dades.

Dades recollides a través dels nostres perfils a Xarxes Socials:

Podrem tractar les dades dels usuaris de Xarxes Socials que interactuen amb la pàgina de perfil de PNEUMÀTICS GIRONA en les diferents xarxes socials.

Clàusules particulars per a Xarxes Socials

Facebook

Al prémer el botó “M’agrada” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que PNEUMÀTICS GIRONA, en compliment de les condicions d’ús i política de privacitat de Facebook, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies e informacions que apareixeran en el mur d’aquests, així com enviar missatges. PNEUMÀTICS GIRONA, en cap cas utilitzarà les dades per altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “ja no m’agrada”.

Twitter

Al prémer el botó “Seguir” d’aquesta xarxa social, l’usuari consent que PNEUMÀTICS GIRONA, en complimento de les condicions d’ús i política de privacitat de Twitter, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors, publicar noticies e informacions que apareixeran en el Timeline d’aquests, retwittejar tweets dels seus seguidors, així com enviar missatges. PNEUMÀTICS GIRONA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

Instagram

Al seguir el nostre perfil, l’usuari accepta que PNEUMÀTICS GIRONA, en complimento de les condicions d’ús i política de privacitat d’Instagram, pugui accedir a les dades personals dels seus seguidors (nom i fotografia), publicar noticies que apareixeran a la pàgina principal d’aquests. PNEUMÀTICS GIRONA, en cap cas utilitzarà les dades per a altres finalitats que les descrites anteriorment. En tot moment l’usuari pot deixar de ser seguidor al clicar a la casella “Deixar de seguir”.

La informació facilitada per PNEUMÀTICS GIRONA, als seus perfils de xarxes socials tenen una finalitat merament informativa. PNEUMÀTICS GIRONA, no és responsabilitza dels errors continguts, ni dels danys o perjudicis derivats de la seva utilització.

En relació a la modificació de les teves dades en una xarxa social, t’informem que a l’utilitzar una plataforma aliena a PNEUMÀTICS GIRONA, pots realitzar-la a través de la configuració del teu perfil de cada un dels teu perfiles a les diferents xarxes socials. PNEUMÀTICS GIRONA, únicament pot consultar o donar de baixa les teves dades en qualitat de seguidor.

A qui comuniquen les seves dades:

PNEUMÀTICS GIRONA garanteix la confidencialitat de les dades de caràcter personal, no comunicant-les a tercers sense la prèvia autorització del titular de les mateixes. No obstant, en virtut de les diferents necessitats de PNEUMÀTICS GIRONA, podrem comunicar les dades als següents destinataris:

Proveïdors de serveis

PNEUMÀTICS GIRONA podrà subcontractar diferents serveis amb proveïdors externs que tindran accés a dades de caràcter personal, a títol merament enunciatiu i sense caràcter limitatiu: distribuïdors, advocats i procuradors, auditors, consultors, entitats financeres, proveïdors de serveis cloud o en el núvol i els seus servidors informàtics, i altres proveïdors i professionals, els qui tractaran les dades personals com a encarregats del tractament en nom i per compte de PNEUMÀTICS GIRONA. En tal cas, els proveïdors tindran subscrits acords de tractament de dades de caràcter personal limitant el seu tractament a les finalitats del Servei prestat i sempre sota les mesures de seguretat que estableix la normativa vigent.

Administració pública i autoritats:

Podrem revelar les seves dades i qualsevol altre informació que estigui en el nostre poder o que sigui accessible a través dels nostres sistemes i sigui requerida de conformitat amb les disposicions legals i reglamentàries aplicables al cas a l’Administració pública amb competència en la matèria, així com a les autoritats públiques competents. Tot això per habilitació legal i amb l’única finalitat de complir amb les nostre obligacions i prevenir abusos dels serveis o activitats fraudulentes en els serveis prestats a través del nostre Lloc Web.

Exercici de drets:

Si desitja exercitar els seus drets d’accés, rectificació, supressió i oposició, així com el dret a la portabilitat i a la limitació del tractament, i en el seu cas, revocar el seu consentiment en aquells casos en els que aquesta sigui la base jurídica de legitimació, pot dirigir-se per correu postal identificant-se com a usuari del nostre lloc web –acompanyat de fotocòpia del seu NIF o document equivalent, i la descripció del dret que desitja exercitar- a: PNEUMÀTICS GIRONA, SL, Ctra. Sant Feliu de Guixols, 10, (17004) Girona; o bé per correu electrònic, en les mateixes condicions, a: rgpd@pneumaticsgirona.com

Tutela de drets davant l’Autoritat de Control:

En qualsevol supòsit de vulneració del dret a la protecció de dades personals, l’usuari pot dirigir-se a l’Autoritat de Control nacional corresponent, l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, www.agpd.es, per iniciar els tràmits oportuns de reclamació i/o defensa dels seus drets.

Conservació de les dades:

Les dades referides a clients de la companyia, es conservaran per el temps necessari per atendre a la finalitat per la qual haguessin estat recollits i a les obligacions legals derivades de la mateixa i, en qualsevol cas, acabada la relació negocial, per un màxim de 5 anys. Les dades econòmiques es conservaran a l’empara del que disposa la Llei 58/2003 General Tributària.

Les dades referents a les consultes formulades pels usuaris a través dels formularis web, les rebudes per e-mail es conservaran per un temps màxim d’un any des de la data en què van ser recollides.

Les dades recollides a través de cookies, plug-in de xarxes socials, i dades de navegació d’usuaris web, tindran un període de conservació màxim d’un any des de la seva recollida.

Les dades d’usuaris que accedeixin a una xarxa social de PNEUMÀTICS GIRONA no seran incorporades a les bases de dades de l’empresa, i per tant, seran conservades en les condicions i pels períodes de temps establerts per la xarxa social corresponent.

Responsabilitats de l’usuari:

L’usuari garanteix ser major d’edat, disposant de la capacitat suficient i el coneixement necessari per utilitzar aquest lloc web www.pneumaticsgirona.cat i el seu contingut, garantint que les dades que facilita en cada un dels formularis en les que PNEUMÀTICS GIRONA sol·licita les seves dades personals són veraces, reconeixent-se responsabilitat d’informar a PNEUMÀTICS GIRONA de qualsevol canvi i/o modificació dels mateixos per al seu correcte tractament.

Mesures de Seguretat:

PNEUMÀTICS GIRONA ha implantat les mesures de seguretat necessàries per a garantir un ús i tractament eficaç de les dades de caràcter personal facilitades per l’usuari, salvaguardant la intimitat, privacitat, confidencialitat i integritat de les mateixes, complint amb els requisits normatius previstos per la normativa d’aplicació i fent ús dels mitjans tècnics necessaris per evitar la alteració, pèrdua, accés no autoritzat o tractament de les seves dades, segons l’estat de la tecnologia en cada moment, així com l’abast de control de PNEUMÀTICS GIRONA.

Normativa relacionada.

Si desitja obtenir més informació sobre la normativa que t’assisteix, protegeix i fixa els teus drets, posem a la teva disposició les lleis que han inspirat la present política i són rellevants per a tu:

Uso de cookies

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información. ACEPTAR

Aviso de cookies